Eigen label

Wolsit KD10

WOLSIT KD10 is een waterverdunbaar concentraat op basis van propiconazole. Ter verduurzaming c.q. ter bescherming van hout binnens- en buitenshuis, zonder dat er sprake is van permanent grondcontact.

Het middel mag ook toegepast worden op hout, dat in direct contact kan komen met levensmiddelen, speciaal als hoge eisen aan de hygiënische omstandigheden worden gesteld, zoals voor groentekisten, fruitkisten, pallets, enz.

Dosering

Toepassen door middel van vacuümdruk, dubbel vacuüm, dompelen.
 • De vereiste dosering bij vacuümdruk en dubbel vacuüm bedraagt 1,8 kg/m3 spinthout, wat neerkomt op ca. 1 kg/m3 totaal hout. Bij een spinthoutaandeel van 25% is een gebruiksdosering van 0,45 kg/m3 voorgeschreven, bij een spinthoutaandeel van 50% dient de gebruiksdosering 0,90 kg/m3 te bedragen.
• Dosering bij dompelen, spuiten en strijken is 3,5 g/m2, d.w.z. een oplossing van 1,75 à 3,5% (1,75 l + 98,25 l á 3,5 l + 96,5 l water), afhankelijk van toepassingsmethode, houtsoort, e.d.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.