Eigen label

Wöbra

WÖBRA is een pasta en wordt onverdund aangebracht. Het middel mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw. WÖBRA is ongeveer 3 uur na het aanbrengen op de stam verhard en na ongeveer 6 uur transparant. De natuurlijke verschijningsvorm van de bomen blijft behouden.

De microscheurtjes die tijdens het verhardingsproces ontstaan, vormen een lucht doorlatende en beschermende laag. De sapstroom en de groei worden niet aangetast. WÖBRA biedt gedurende een periode van 10 – 15 jaar betrouwbare bescherming tegen schilschade. Bij gebruik voor bomen die in de buurt van water staan kan de beschermingsduur door schommelende waterstanden duidelijk lager liggen.

WÖBRA is toegestaan uitsluitend als wildafweermiddel in:
a. loof- en naaldbomen;
b. fruitgewassen;
c. boomkwekerijgewassen.
WÖBRA is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Toepassingen

Loof‐ en naaldbomen, tegen schilschade door rood
wild, sikawild of damwild.

Dosering: 250‐400 g/boom, afhankelijk van de hoogte tot waar de stam beschermd dient te worden, de stamdiameter en het type schors.

Loof‐ en naaldbomen, tegen knaagschade door bevers.

maximaal 250 g/boom, afhankelijk van de hoogte tot
waar de stam beschermd dient te worden, de stamdiameter en het type schors.

Fruitgewassen, tegen schilschade door rood
wild, damwild en sikawild

200‐400 g/boom, afhankelijk van de hoogte tot waar de stam be‐
schermd dient te worden, de stamdiameter en het type schors.

Fruitgewassen, tegen knaagschade door hazen, konijnen of bevers.

Dosering: maximaal 250 g/boom, afhankelijk van de hoogte tot
waar de stam beschermd dient te worden, de stamdiameter en het type schors.

Boomkwekerijgewassen,
tegen knaagschade door bevers.

Ter bestrijding van valse meeldauw. Interval van 10 dagen. Maximaal 5 toepassingen per teeltseizoen.
- 2 kg/ha.

Plantenverdraagzaamheid: WÖBRA is voor alle bomen verdraagzaam.
Bos: douglasspar (pseudotsuga), taxus , spar (picea), den (pinus), lariks (larix), spar (abies), esdoorn (acer), beuk(fagus), eik (quercus), es (fraxinus), kastanje (aescu‐lus), linde (tilia), iep (ulmus). Fruitteelt: appel (malus domestca), peer (pyrussp.), pruim (prunus domestica), kers (prunus avium, prunus cerasus).

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.