Eigen label

Viking

Viking is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking. Het middel heeft geen werking via de grond. Het werkt tegen éénjarige en overblijvende grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden zoals kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur en varkensgras. Minder gevoelig zijn paardestaart, klaver, wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.

De onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden.

1 jarige
onkruiden

2-4 l/ha

Overblijvende
grassen

3-4 l/ha

Overblijvende tweezaadlobbige onkruiden

4-6 l/ha

Pleksgewijs

2% spuitconcentratie
(20 ml Viking in 1 liter water)

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
    Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
    Was je handen voordat je gaat eten na toepassing product.
    Lege can goed schoonmaken.

 

Kwaliteit beweegt ons!

© Holland Fyto U.A. Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord, Tel +31 (0)527 63 15 00