Eigen label

Terminator XP - Selectiespuit

Toepassen van pleksgewijze bestrijding van onkruid met “niet” selectieve middelen op basis van glyfosaat is in veel teelten ingeburgerd. Het pleksgewijs inzetten van middelen past uitstekend in de geïntegreerde bestrijding van problemen in diverse teelten. Naast de bekende rugspuit zijn er nieuwe technieken die een hoger gebruiksgemak hebben.

Brede inzet is mogelijk in de teelt van aardappelen, grasland, graszaad, bloembollen en openbaar groen. De TERMINATOR XP kunt u inzetten voor onkruidbestrijding of om te gebruiken bij het selecteren.

Kijk voor meer informatie op: www.terminator.nu

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.