Eigen label

Spirit

Met SPIRIT heeft de bloembollensector de beschikking gekregen over een nieuw uniek product. In de bestrijding van onder andere vuur en zuur, maar ook in de boomteelt is er met SPIRIT weer een toonaangevend product bijgekomen. De twee werkzame stoffen in de formulering geven een dubbele verzekering tegen schimmels. En dat alles in een handige en praktische vloeibare (SC) formulering.

SPIRIT is uitsluitend toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel:
a. Gewasbehandeling
‐ in de teelt van bloembolgewassen;
‐ in de teelt van lage boomkwekerijgewassen en vaste planten in de volle grond en in containers buiten, mits maximaal 4 maal toegepast per groeiseizoen.
b. Plantgoedbehandeling
‐ ten behoeve van de teelt van bloembol‐ en bolbloemgewassen. Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater SPIRIT uitsluitend gebruiken als er gebruik wordt gemaakt van 90% driftreducerende doppen. Het is niet toegestaan SPIRIT toe te passen door middel van een met de handgetrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets). SPIRIT is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Dosering

Tulp
Gewasbehandeling

1,5 ‐ 2 l SPIRIT per ha. Afhankelijk van de infectiedruk, weersomstandigheden en ras. De hoge dosering kiezen als de omstandigheden voor de ontwikkeling van de ziekte gunstig zijn.
Plantgoedbehandeling
1,25% (1,25 l SPIRIT
per 100 l water).

Lelie
Gewasbehandeling

1,5 ‐ 2 l SPIRIT per ha. Afhankelijk van de infectiedruk, weers-omstandigheden en ras.
De hoge dosering kiezen als
de omstandigheden voor de ontwikkeling van de ziekte gunstig zijn.
Plantgoedbehandeling
1,25% (1,25 l SPIRIT
per 100 l water).

Lage boomkwekerijgewassen en vaste planten

Gewasbehandeling
0,35 %
(0,35 l SPIRIT per 100 l water, maximaal 400 l water per ha
toepassen).

Hyacint
Plantgoedbehandeling

1,25%
(1,25 l SPIRITper 100 l water).
De wortelkrans moet ten tijde van de behandeling nog in rust zijn en het verdient aanbeveling de bollen direct na de behandeling te planten.

Gladiool

Plantgoedbehandeling
1,25%
(1,25 l SPIRITper 100 l water).

Nerine
Plantgoedbehandeling
1,25%
(1,25 l SPIRIT per 100 l water).

Gebruiksaanwijzing: Kijk voor exacte gegevens op het etiket.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.