Eigen label

Itcan SL270

Itcan SL270 is een groeiregulator, ter beheersing van de kieming tijdens de bewaring van aardappelen en uien. Tevens kan de aardappelopslag voor het volgende jaar beheerst worden alsook doorwas gedurende het seizoen.

Toepassing

Aardappelen

• Tot 5 weken vóór loofvernietigingsdatum !
• Teeltdoel ‘grof’ : indien 80% van de knollen > 35/40 mm
• Teeltdoel ‘fijn’ : indien
80% van de knollen > 25/30 mm
Gewascondities:
• Behandeling uitvoeren op een gezond/vitaal gewas
• Groeizame omstandigheden
- Temperatuur < 25oC
- RV > 50%
• 24 uur droog na toepassing
Dosering:
• 11 liter ITCAN SL270
per ha gespoten met voldoende
water (400 –600 l water)
• Voeg géén hulpstof toe!

Zaaiuien

• Indien bol/nek verhouding > 3:1
• Wanneer 1e pijpen gaan strijken
Gewascondities:
• Behandeling uitvoeren op een gezond/vitaal gewas
• Groeizame omstandigheden
-Temperatuur < 25oC
- RV> 50%
• 24 uur droog na toepassing
Dosering:
• 8,9 l  ITCAN SL270
per ha gespoten met voldoende water (300 – 500 l/ ha)
• Toevoeging van 75 –100 ml Prolong XP/ 100 l water bevordert de opname en daarmee effectiviteit

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.