Eigen label

Fythane DG

Wettelijk Gebruiksvoorschrift:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:
a. in de teelt van pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen;
b. in de teelt van winter- en zomertarwe;
c. in de teelt van appels en peren, uitsluitend na 1 mei;
d. in de teelt van zaaiuien, 1e-jaars plantuien, 2e-jaars plantuien, picklers, zilveruien en sjalotten;
e. in de teelt van bloembollen, met dien verstande dat bij teelten op zandgronden de toepassing voor zover gelegen in de bloembollenstreek niet is toegestaan;
f. in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen.

Specificaties:
Toelatingsnummer: 13016N
Werkzame stof: mancozeb
Gehalte: 75%
Toxicologische groep: dithiocarbamaat

Dosering

Appels

Tegen schurft.
- voor de bloei 0,2%
- tijdens en na de bloei 0,2%

Peren

Tegen schurft.
Niet op Conference.
- 0,2% (200 ml per 100 liter water).

Aardappelen

 Tegen phytophthora.
- 2 kg/ha en maximaal
8x toepassen.
‐- Herhalen om de 7 á 10 dagen.

Bloemisterijgewassen

Tegen Japanse roest en
Pelargonium‐roest.
- 0,3% (300 ml in 100 lt water).

1e en 2e‐jaars plantuien, zaai‐ en zilveruien en Sjalotten

tegen valse meeldauw.
- 2,5 kg/ha en maximaal
4x toepassen.
- Herhalen om de 7 á 10 dagen.

Bloembollen
Tegen vuur (Botrytis‐soorten)
-2 kg/ha en maximaal
8x toepassen.
- Herhalen om de 7 dagen.

Chrysanten
Tegen Chrysanten‐roest.
0,3% (300 gram per 100 liter water).

Gebruiksaanwijzing: Kijk voor exacte gegevens op het etiket.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.