Eigen label

FruitSmart

FruitSmart is hét antwoord op bewaar- en uitstalverlies in appels.

Het gebruik van FruitSmart (3,3 % 1-MCP) in de bewaring zorgt ervoor dat u als teler garant kunt staan voor een fris en fruitig product tot en met de laatst afgeleverde partijen.

Telers, maar zeker ook afnemers en supermarkten ervaren dat klachten over o.a. het snel melig worden, bruine plekken, indroging tot het verleden behoren, wanneer de appels op het juiste tijdstip een goed uitgevoerde behandeling met 1-MCP (1-methylcyclopropeen) hebben gehad na de oogst.

De consument wil graag een fris en vers product in het winkelschap zien liggen en u als teler doet daar alles aan. In de herfst, net na de oogst is het betrekkelijk eenvoudig om een fris product te leveren. Een appel is echter een levend product dat ook in de bewaring ademt en daarbij ethyleen vormt. Hierdoor treedt veroudering op. Door de appel ‘ongevoelig’ te maken voor dit verouderingshormoon wordt de ademhalingsactiviteit tot vrijwel nul gereduceerd met als resultaat minder verlies van vocht, suikers en behoud van kwaliteit, kleur en smaak. Zelfs na een langere bewaarperiode.

Het gemak waarmee FruitSmart kan worden toegepast maakt dat iedere teler deze waardevolle behandeling zelf kan uitvoeren.

Voor een succesvolle behandeling dient er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Geoogst product dient in de juiste afrijpingsfase te zijn
 • Bewaarcel in korte tijd vullen
 • Bewaartemperatuur binnen 7 dagen terugbrengen tot de juiste waarde
 • Bewaarcel dient gedurende de behandeling minimaal 24 uur luchtdicht te zijn
 • Eventuele scrubbers, verdampers etc. uitschakelen tijdens de behandeling
 • Ventilatie op laag toerental laten draaien

 

Dosering

APPEL (bestemd voor bewaring).

Maximale dosis van het middel voor elke toepassing: 0,068 g/m³ celruimte.

Adviesdosering: 0,048 gr/m³ celruimte.

Behandelingsmoment: Appels dienen bij voorkeur binnen 7 dagen na de oogst behandeld te worden met FruitSmart, waarbij de appels terug-gekoeld zijn tot 10°C of lager. Bij hogere temperaturen dient de FruitSmart-behandeling binnen 3 dagen na de oogst uitgevoerd te worden. Optimale bewaartemperatuur is ras-afhankelijk en kan variëren. 

Het gebruik van FruitSmart betreft een éénmalige behandeling.

Aanbevolen hoeveelheid water voor het verdampen van FruitSmart: 8 tot 10 ltr water voor maximaal 70 gram FruitSmart.  

Gereedmaken van de vloeistof

Meet de inhoud van de koelcel voordat u de behandeling gaat uitvoeren, zodat u de benodigde hoeveelheid FruitSmart kunt vaststellen. Vermeld dit op de checklist, evenals opslagdatum, partij-info, bewaartemperatuur en aanvangsdatum en -tijdstip van de behandeling. Zorg ervoor dat de koelcel hermetisch gesloten is. Vul een emmer met 8 – 10 ltr water die is voorzien van een beluchtingspompje en plaats hem op kleine afstand van de deur in de koelcel. Voeg het benodigde aantal wateroplosbare zakjes met FruitSmart toe aan het water en schakel het pompje in. De folie lost binnen 2 minuten op. Verlaat in die tijd de koelcel en sluit de celdeur goed af. Hang een bordje op de deur met de tekst: "Verboden te betreden – deze ruimte wordt behandeld met FruitSmart". De cel gedurende 24 uur niet openen. Schakel na afloop van deze tijd de externe ventilatie in, open de koelcel en laat deze voordat u naar binnen gaat gedurende 15 minuten doorluchten. Vervolgens kunt u de cel betreden, de emmer verwijderen, checklist afvinken en het koelregime hervatten.

Veiligheid & downloads

 • Eet niet, drink niet en rook niet tijdens het gebruik van het product
 • Draag bij het uitvoeren van de behandeling beschermende handschoenen en werkkleding die beschermt tegen de inwerking van gewasbeschermingsmiddelen
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen
 • Verontreinig het water niet met het gewasbeschermingsmiddel of zijn verpakking
 • Maak de apparatuur niet schoon in de nabijheid van oppervlaktewater
 • Vermijd verontreiniging van water via drainagegreppels van landbouwbedrijven en wegen

 

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.