Eigen label

FireBlocker

Het middel heeft effect op niet-doelwit arthropoden, waaronder natuurlijke vijanden. Bij geïntegreerde teelten dient hier rekening mee gehouden te worden. Vermijd daarom onnodige blootstelling. FireBlocker is een preventief erkend fungicide en grijpt in op diverse stadia van het infectieproces van de schimmel. FireBlocker niet bewaren bij een temperatuur onder 0°C.

Teelt van bloembol- en knolgewassen, waaronder tulp, lelie en gladiool, ter voorkoming van een aantasting door vuur (Botrytis spp.). Regelmatig een behandeling uitvoeren vanaf opkomst van het gewas tot ongeveer 2 weken voor de oogst. Afhankelijk van de ziektedruk en weersomstandigheden de behandeling om de 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering

0,35 liter FireBlocker per hectare + een preventief werkend fungicide.

Veiligheid & downloads

Met een ondertitel

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.