Eigen label

Betanal Tandem

Betanal Tandem is een herbicide voor toepassing na-opkomst van de bieten. Het middel moet meestal meerdere keren worden toegediend. Bestreden worden onder andere melganzenvoet, stippelganzenvoet, perzikkruid, viltige duizendknoop, zwaluwtong, varkensgras en vogelmuur. Het middel is toegelaten in suikerbieten, voederbieten en rode bieten ter bestrijding van eenjarige onkruiden.

Dosering

De dosering is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de onkruiden:
Onkruiden in het kiembladstadium 0,5 l/ha
Onkruiden vanaf het 2-bladstadium 1,0 l/ha

Toepassingsvoorwaarden

Het valt niet uit te sluiten dat na een behandeling met Betanal Tandem fytotoxiciteit optreedt. Dit leidt in het algemeen niet tot opbrengstderving.

Volggewassen

Indien wintergraan als volggewas wordt geteeld, dient voor het zaaien eerst geploegd te worden om schade ten gevolge van eventuele residuen in de grond te voorkomen.

Vervanggewassen

Bij mislukken van een teelt waarin Betanal Tandem werd toegepast, kunnen na een kerende grondbewerking suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, erwten, raaigrassen, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien en spinazie als vervanggewassen worden verbouwd.

Gebruiksaanwijzing

Kijk voor de exacte gegevens op het etiket.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.