Eigen label

Betanal Tandem

Betanal Tandem is toegelaten ter bestrijding van eenjarige onkruiden in suiker- en voederbieten. Daarnaast is het ook toegelaten in de teelt van rode biet conform artikel 51EG 1107/2009 (KUG-toelating). Het is de opvolger van Betanal MaxxPro, Betanal Elite en Betanal Power. Betanal Tandem bevat 200 g/l fenmedifam en 190 g/l ethofumesaat, is een goede SC formulering en past perfect binnen de LDS onkruidbestrijding. 

Betanal Tandem wordt gecombineerd met metamitron en een plantaardige olie als Plantolie HF. De dosering van Betanal Tandem is gelijk aan de dosering van enkelvoudige fenmedifam 160g/l en Tramat 200. Per hectare wordt daarmee 25% meer fenmedifam toegepast. Betanal Tandem is goed mengbaar met alle in de bietenteelt toegelaten middelen. 

Dosering

Per teeltseizoen mag Betanal Tandem 6 keer toegepast worden in LDS systeem met een dosering van 0,5 - 1 l/ha. Voor toepassingen met een hogere dosering van 1 - 1,5 ltr/ha geldt een maximum van 3 toepassingen per teeltseizoen. 

De dosering is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de onkruiden:
Onkruiden in het kiembladstadium 0,5 l/ha
Onkruiden vanaf het 2-bladstadium 1,0 l/ha

Toepassingsvoorwaarden

Minimale interval is 5 dagen. Dat maakt Betanal Tandem uniek. Per teeltjaar mag er maximaal 4l/ha worden toegepast. Dit is ruim voldoende om een goede onkruidbestrijding te verzekeren. 

 

Gebruiksaanwijzing

Kijk voor de exacte gegevens op het etiket.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

© Holland Fyto U.A. Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord, Tel +31 (0)527 63 15 00