Bladmeststoffen / biostimulanten

Zinic

ZINIC is een uniek geformuleerde mix van zink en zwavel aangevuld met natuurlijke zuren en toevoegingen voor een stabiele tankmix. Het zorgt voor een verbetering van het zinkgehalte om zodoende de vitaliteit van het gewas te verbeteren.

Dosering

Fruitteelt

Groene‚Äź/roze knopstadium:
1 l  ZINIC per ha
(1 tot 2 bespuitingen)
Direct na de oogst:
2 l ZINIC per ha
(1 tot 2 bespuitingen)

Granen

Begin uitstoeling tot tweede knoop voelbaar. Indien het
gewas voor de herfst is gezaaid, is
toepassing voor de winter
periode aan te bevelen.

Peulvruchten

3 – 8 bladstadium.

Aardappelen

Vanaf een week na 100% opkomst.

Overige teelten

In een vroeg groeistadium toepassen, waarbij er genoeg
blad aanwezig is.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Vul ¾ van de tank met water. De can goed schudden en het product tijdens het roeren toevoegen. Daarna de tank
afvullen. Tijdens het vullen van de tank en tijdens het spuiten het roermechanisme van de spuitmachine in werking houden. ZINIC kan met de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.