Bladmeststoffen / biostimulanten

Sulpha-N

SULPHA‐N bevat Zwavel en Stikstof in oplossing en is volledig geformuleerd om een maximale beschikbaarheid voor het gewas te waarborgen.

Dosering

5 l SULPHA‐N/ha in 230 l water. Een herhaling kan nodig zijn indien een matig/ernstig tekort bekend is of middels monsteronderzoek is vastgelegd.

Granen

‐ Begin uitspoeling tot tweede knoop voelbaar.
‐ 1e bespuiting 1 week na vlagblad ontwikkeling.
‐ 2e bespuiting direct na de bloei.

Koolzaad

In het voorjaar tijdens stengelstrekking.

Suikerbieten

4 – 6 bladstadium.

Diverse koolsoorten

4 – 6 bladstadium.

Overige gewassen

Afhankelijk van te verwachten zwavelgebrek zo vroeg
mogelijk tijdens het groeiseizoen, mits voldoende blad aanwezig is.

 
 
 

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Vul ¾ van de tank. De container goed schudden en het product tijdens het roeren toevoegen. Daarna de tank afvullen.
SULPHA‐N kan met de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd. Vraag vooraf advies bij uw leverancier. Was de handen voor het eten en na het spuiten. Lege verpakking reinigen.

Opslag

Vorstvrij, goed gesloten in originele verpakking bewaren.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.