Bladmeststoffen / biostimulanten

Phos Plus NRG

Zorgvuldig samengestelde fosfaatbladmeststof verrijkt met zeewierextract. Ter bevordering van beworteling, knol‐ en vruchtzetting & knol‐, bol‐ en vruchtvulling.

Toepassing & dosering

2,5 - 5 l/ha in 200 l water. Herhalen indien noodzakelijk.

Aardappelen

‐ 1e toepassing bij
knolinductie:
5 l/ha in 200 l water.
‐ 2e toepassing bij start
knolvorming:
5 l/ha in 200 l water.

Hardfruit

Ter stimulering van de kleuring (rode blosvorming) van hardfruit. Tijdstip: vanaf 6 weken vóór de oogst. Dosering: 2,5 l/ha

Aardbeien

‐ 1e toepassing na opkomst:
5 l/ha in 200 l water.
‐ 2e toepassing begin bloei:
5 l/ha in 200 l water.

Overige gewassen

Als fosfaatgebrek wordt
waargenomen,
2,5 ‐ 5 l/ha in 200 l water
(toepassen bij voldoende
bladbedekking).

 
 
 
 

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Vul ¾ van de tank. De container goed schudden en het product tijdens het roeren toevoegen. Daarna de tank afvullen. Tijdens het vullen van de tank en tijdens het spuiten het roermechanisme van de spuitmachine in werking houden. Phos Plus NRG kan met de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd. Vraag vooraf advies bij uw leverancier. Was de handen voor het eten en na het spuiten. Lege verpakking reinigen.

Opslag

Vorstvrij, goed gesloten in orginele verpaking bewaren.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.