Bladmeststoffen / biostimulanten

N+

N+ is een stikstofmeststof die de stikstofefficiëntie kan verhogen.

Proeven in verschillende gewassen tonen een efficiënter gebruik van stikstof in de vorm van N+. Vergeleken met kalkamonsalpeter als overbemesting in tarwe tonen zelfs een 7 maal hogere efficiëntie. Overbemesting met 35 kg stikstof uit kalkamonsalpeter werd vergeleken met een afrijpingziekte bespuiting met 7 kg zuivere stikstof uit N+ waarbij geen verschillen in opbrengsten konden worden waargenomen. Dit betekent een besparing van 28 kg zuivere N uit kalkamonsalpeter, wat overeenkomt met een ruime 100 kg KAS.

Aangezien N+ gecombineerd kan worden met een afrijpingsziektebespuiting, kan de overbemesting met kunstmest achterwege blijven

Dosering

Tarwe

Dosering:
15‐30 l N+/ha (= 19‐38 Kg/ha).
Toepassing:
Bij slap blad en om eiwit concentratie te verhogen.

Tuinbouwgewassen

Dosering:
10‐20l N+/ha (= 12‐25 Kg/ha).
Toepassing:Voorjaar en begin van de zomer als bladeren
vergelen.

Grasland

Dosering:
20‐30 l N+/ha (= 25‐38 Kg/ha).
Toepassing:
1 maand voor maaien.

Maïs

Dosering:
10‐15 l N+/ha (= 12‐19 Kg/ha).
Toepassing: Vroeg na opkomst,
in geval van trage groei.

Appels, peren en andere fruitbomen

Dosering:
• 5‐10 l N+/ha (= 6‐12 Kg/ha)
bij correctie van de N‐waarde tijdens het seizoen.
• 10‐15 l N+/ha (= 12‐19 Kg/ha) bij behandeling na de
oogst.

 
 
 

De voordelen van N+ zijn

•Een langdurige werking in het blad.
• Een zeer gewasveilige toepassing t.o.v. andere N‐bladvoeders.
• Goede mengbaarheid in diverse tankmixen.
• Creëren van N ruimte in het bemestingsplan door KAS te vervangen door N+.
• 80% van de N moet via de bodem gegeven worden aan het gewas.
• De rest kan via het blad. N+ is daar een goed product voor.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.