Bladmeststoffen / biostimulanten

Magnor

MAGNOR is een uniek mengsel van magnesium en stikstof, gecomplexeerd met een mengsel van humix acids en hulpstoffen ten behoeve van een optimale menging in de tank met gewasbeschermingsmiddelen. Dit complex vergemakkelijkt een snelle opname en transport van de voedingsstoffen en een onmiddellijke correctie van tekorten, speciaal tijdens snelle groei.

Dosering & Gebruiksvoorschrift

1‐2 l MAGNOR per ha in 200 liter water. Bij ernstig magnesiumgebrek mag de dosering herhaald worden.

Aardappelen

Vanaf een week na opkomst in combinatie met de bespuiting tegen phytophthora meespuiten.

Bloembollen

Vanaf opkomst bij voldoende bladoppervlak 1‐2 l/ha.
Hoogste dosering bij grote kans op magnesiumgebrek.
Voor de bloei 2 á 3 keer toedienen.
Na de bloei herhalen zolan
g er nog bladgroei is.

Graangewassen

Begin uitstoeling tot tweede knoop voelbaar.
1e toepassing als vlagblad aanwezig is.
2e toepassing direct na de bloei (gedeelde dosering voor
verbetering van opbrengst en kwaliteit).

Groenteteelt

4-6 bladstadium.

Koolzaad

In de herfst voor de winterrust,
in het voorjaar bij begin stengelstrekking.

Suikerbieten

4-6 bladstadium.

 
 

Overige teelten: Afhankelijk van magnesiumgebrek, zodra het bladoppervlak voldoende ontwikkeld is.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Vul ¾ van de tank. De container goed schudden en het product tijdens het roeren toevoegen. Daarna de tank afvullen. Tijdens het vullen van de tank en tijdens het spuiten het roermechanisme van de spuitmachine in werking houden. Magnor kan met de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd. Vraag vooraf advies bij uw leverancier. Was de handen voor het eten en na het spuiten. Lege verpakking reinigen.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.