Bladmeststoffen / biostimulanten

KaliZwavel HF

KALIZWAVEL HF is een vloeibare bladmeststof op basis van Kalium en Zwavel.

Kaliumgebrek resulteert niet meteen in zichtbare verschijnselen. Kalium draagt bij aan de fotosynthese, het reguleert het watergehalte in de individuele cellen en is daarom belangrijk in tijden van droogtestress. Planten die lijden onder kaliumgebrek tonen een toenemende gevoeligheid voor vorst, schimmels, droogte/hittestress en zout. Zwavel is nodig voor de stikstofassimilatie en is werkzaam bij de samenstelling van eiwitten.

Dosering

Pas 2,5 – 5 l KALIZWAVEL HF per ha toe in tenminste 200 l water. De status van de voedingsstoffen in een plant kunnen alleen maar middels bladanalyse exact worden aangetoond. Holland Fytoadviseert derhalve om bladanalyse te latenuitvoeren om de plant de optimale voedingselementen toe te dienen.

Aardappelen

1e toepassingsmoment bij stoloonvorming.
2e moment 2‐3 weken later.
3e moment tijdens de knol‐
vulling.

Uien

Tijdens bolling of bij optreden van gebrek.

Granen

Vanaf uitstoeling tot omhoog schuiven aar in
stengel (GS 20 – 43).

Peulvruchten

Vanaf knopvorming tot 10% bloei.

Appels

Toepassen in 900 l/ha
. De eerste toepassing als
alle bladeren aanwezig zijn
en daarna regelmatige
toepassingen indien vereist.

Peen

Bij verhoogde kalibehoefte tijdens peenvorming of
bij optreden gebrek.

 
 

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Vul de spuittank half vol met water en zet het roermechanisme aan. Voeg hierna de benodigde hoeveelheid KALI‐ZWAVEL HF toe. Daarna kan de tank afgevuld worden met het restant van het water. Start onmiddellijk met spuiten. KALI-ZWAVEL HF is mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Raadpleeg uw adviseur voor het laatste nieuws. Lees ook het etiket van de mengpartner aandachtig voor toepassing. KALI-ZWAVEL HF mag niet worden aangezuurd onder een  pH van 6. Voorkom menging met zure producten.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.