Bladmeststoffen / biostimulanten

HU-MAN 15

HU‐MAN 15 is een meststof met een unieke formulering van mangaan en zwavel, gemengd met een uniek humuszuurcomplex. Humuszuur zorgt voor een versterkte opname en vergroot het transport van mineralen door de plant zodat een maximaal effect wordt bereikt. HU‐MAN 15 wordt gebruikt als een mangaan‐meststof voor bladbespuiting. HU‐MAN 15 vorstvrij bewaren in een droge, koele ruimte.

 

 

Dosering

1‐2 l HU‐MAN 15 per ha in 200 liter water. Bij ernstig mangaangebrek mag de dosering herhaald worden.

Aardappelen

Vanaf een week na opkomst.

Appels/peren

Ter verbetering van een groene onder‐grondkleur van de vrucht.

Bloembollen

Dit voor een optimale mangaanvoeding vanaf opkomst meerdere malen herhalen. Met name op gronden met een pH rond de 7, speelt mangaangebrek een grote rol.

Graangewassen

Begin uitstoeling tot tweede knoop voelbaar. Bij wintergranen een herfstbespuiting voor de rust.

Koolzaad

In de herfst voor de winterrust. Tijdens hergroei in het voorjaar.

Peulvruchten

4‐6 bladstadium. Rond de bloei voor kwaliteit.

Suikerbieten

4‐6 bladstadium.

Groenteteelt

4‐6 bladstadium.

Overige teelten: Afhankelijk van mangaangebrek, zodra het bladoppervlak voldoende ontwikkeld is.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Vul ¾ van de tank. De container goed schudden en het product tijdens het roeren toevoegen. Daarna de tank afvullen. Tijdens het vullen van de tank en tijdens het spuiten het roermechanisme van de spuitmachine in werking houden. HU-MAN 15 kan met de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd. Vraag vooraf advies bij uw leverancier. Was de handen voor het eten en na het spuiten. Lege verpakking reinigen.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.