Bladmeststoffen / biostimulanten

Boron 150

BORON 150 is een vloeibare bladmeststof die het element borium in de vorm van borium-methanolamine bevat. BORON 150 is speciaal geformuleerd voor een gemakkelijke verwerking en voor een maximale beschikbaarheid van de plant. BORON 150 vorstvrij bewaren in een droge koele ruimte.

Bloembollen:
In de bollenteelt vermindert Borium het blauwgroeien van bepaalde cultivars. Borium in de bol is van invloed op de broeikwaliteit. De volgende gebreken zijn met een goede Boriumbemesting te voorkomen: breukbloemen, breekstelen en blauwgroeiers (daardoor verkalking van de bol en Penicillium op de bol). Bij een goed boriumgehalte in de bol is er vaak ook een beter calciumgehalte in de bol, met daardoor minder scheurblad en zweetblad in de broeierij.

Aardbeien

‐ In witte knopstadium 1 l/ha
‐ Begin van de bloei 1 l/ha

Groenteteelt

Zodra voldoende blad aanwezig is: 2 l/ha in 200 l water.

Peulvruchten

Bij een gewashoogte van
10‐15 cm 2 l/ha in 200 l water.

Akkerbouwgewassen

Vanaf opkomst gewas
3 l/ha in 200 l water.

Koolzaad

‐ In de herfst voor de rust
3 l/ha in 200 l water.
‐ Tijdens hergroei in het voorjaar 3 l/ha in 200 l water.

Tulpen

‐ Voor opkomst 2‐4 l/ha
‐ Na opkomst 1,5 ‐ 3 l/ha
Dit evt. herhalen bij een grotere boriumbehoefte (neem een bodem analyse en beoordeel
ook de soort eigenschappen
van de bol).

Fruitteelt

‐ Kort voor de bloei 1 l/ha
‐ Kort na bloei 1 l/ha
‐ Na de oogst, voor bladval 1 l/ha

Maïs

4‐6 bladstadium
3 l/ha in 200 l water.

Opmerking: Een hogere dosering of herhaling kan nodig zijn,
indien een matig/ernstig tekort bekend is of vastgesteld met monsteronderzoek.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Vul ¾ van de tank. De container goed schudden en het product tijdens het roeren toevoegen. Daarna de tank afvullen. Tijdens het vullen van de tank en tijdens het spuiten het roermechanisme van de spuitmachine in werking houden. BORON 150 kan met de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd. Vraag vooraf advies bij uw leverancier. Was de handen voor het eten en na het spuiten. Lege verpakking reinigen.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.