Bladmeststoffen / biostimulanten

BorMo HF

BorMo HF is een hoog geconcentreerde vloeibare bladmeststof die borium en molybdeen bevat volledig opgelost in water.

 

Timing & dosering

BorMo HF kan worden toegepast wanneer er borium gebrek verschijnt in het gewas of te verwachten valt.
Pas BorMo HF toe, afhankelijk van het gewas:
 • vóór of aan het begin van de snelle gewasgroei fase
•  rondom witte knop stadium
• vóór en/of ná de bloei
• bij gebreksverschijnselen
Pas het product niet toe in fel zonlicht of met temperaturen boven de 25 °C. Indien mogelijk, toepassen in de avond of vroege morgen.

Pas BorMo HF, afhankelijk van gewas en gewasstadium toe in een dosering van 0,5 ‐ 3 l/ha per bespuiting in ten minste 200 l water.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

De verpakking goed schudden voor gebruik. De spuitapparatuur moet goed schoon zijn voor gebruik.
Vul de tank halfvol met water en zet het roermechanisme aan. Voeg daarna de BorMo HF toe. Spoel de lege verpakkingen goed uit en vul daarna de tank af met de benodigde waterhoeveelheid. Pas daarna zonder onderbreking het middel toe op het gewas en houd de hele tijd het roermechanisme in werking. Reinig de spuitapparatuur na gebruik grondig.

Mengbaarheid

BorMo HF is mengbaar met een groot aantal gewasbeschermingsmiddelen. Raadpleeg uw adviseur voor de actuele informatie.
Lees altijd eerst goed het etiket van alle producten voordat uw producten gaat mengen. Voorzichtigheid is geboden bij mengingen
met hogere doseringen sulfaat bevattende bladmeststoffen!

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.