Bladmeststoffen / biostimulanten

Bladzwavel 80 HF

Bladzwavel 80 HF is een bladmeststof in een hoog kwalitatieve formulering.

Specificaties:
Gehalte: 800 g/l Zwavel (S)

Dosering

Appel, peer en boomteelt:
Pas 4 ‐ 6 l Bladzwavel 80 HF/1000 ltr water toe vóór de bloei. Toepassen tijdens actieve groei van het gewas en indien er voldoende bladmassa is om de spuitvloeistof op te nemen. Tijdens en na de bloei 2,5 – 4 l Bladzwavel 80 HF in 1.000 ltr water.
Niet toepassen op zwavelgevoelige gewassen en als het gewas onderhevig is aan stress als gevolg van droogte of hoge temperaturen.
Opmerking: De status van de voedingsstoffen in een plant kunnen alleen goed gemeten worden middels een bladanalyse. Pas daarna kan er
een goed advies gegevens worden over de exact te gebruiken dosering.

Let op: Pas Bladzwavel 80 HF niet toe bij temperaturen boven de 25 ̊C of in fel zonlicht. Zwavel is in zijn algemeenheid niet‐fytotoxisch, maar sommige soorten appels en peren geven wel reactie op zwavel. Voer daarom altijd eerst een proefbespuiting uit op dergelijke soorten. Een bespuiting kan smetvlekjes veroorzaken en het is raadzaam om verwerkers te consulteren als het gewas bestemd is voor blik, invriezen of jam makerij.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

De verpakking goed schudden voor gebruik. De spuitapparatuur moet goed schoon zijn voor gebruik. Vul de tank halfvol met water en zet het roermechanisme aan. Voeg daarna de Bladzwavel 80 HF toe. Spoel de lege verpakkingen goed uit en vul daarna de tank af met de benodigde waterhoeveelheid. Pas daarna zonder onderbreking het middel toe op het gewas en houd de hele tijd het roermechanisme in werking. Reinig de spuitapparatuur na gebruik grondig. Prolong kan toegevoegd worden om de opname en regenvastheid te verbeteren.

Mengbaarheid

Bladzwavel 80 HF is mengbaar met een groot aantal gewasbeschermingsmiddelen, behalve met formuleringen op basis van olie.
Raadpleeg uw adviseur voor de actuele informatie. Lees altijd eerst goed het etiket van alle producten voordat u producten gaat mengen.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.