Adjuvants

Spectre

SPECTRE is een unieke uitvloeier en activator speciaal ontworpen
om aanhechting, bedekking en opname van gewasbeschermingsmiddelen
te verbeteren.

Specificaties:
SPECTRE kan een meerwaarde bieden wanneer het
wordt toegepast in gewassen met een sterk ontwikkelde
waslaag in combinatie met opgaand en/of bolvormig gewasoppervlak.
Met name in combinatie met insecticiden
bijvoorbeeld t.a.v. beperking virusoverdracht in bloembollen
of opnamebevordering van systemische insecticiden
tegen bijvoorbeeld trips, mijten etc… Uiteraard
wordt daarmee ook de werking van gecombineerde fungiciden
of bladmeststoffen geoptimaliseerd.

Dosering

SPECTRE toepassen in een dosering van 100 ml in 100 liter
water. Als eerste toevoegen aan het spuitwater.

Gevoeligheid gewassen
Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden
is het onmogelijk de gewasveiligheid
voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken.
De toepasser van dit product zal, indien met een
cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde
teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring
is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op
kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden
om verantwoordelijkheid voor gewasveiligheid
te kunnen nemen.

 

Gereedmaken van de spuitvloeistof

SPECTRE als eerste toevoegen tijdens het vullen van de
tank met water.

• Laat het roermechanisme in werking.
• Gewasbeschermingsmiddelen altijd als laatste aan de tank‐inhoud toevoegen indien gemengd verspoten wordt.
• Onmiddellijk na gereedmaken spuitvloeistof toepassen, terwijl de roerinrichting ingeschakeld blijft.

Veiligheid & downloads

  •  Buiten bereik van kinderen houden.
  •  Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en het verspuiten van de spuitvloeistof.
  •  Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken. 

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.