Adjuvants

Prolong XP

PROLONG XP is een hechter, uitvloeier en indringer ontworpen om de opname, de bedekking en de indringing van gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen. Vooral onder moeilijke omstandigheden bewijst PROLONG XP haar meerwaarde.

Toepassingen:
PROLONG XP werkt bij systemische en niet-systemische fungiciden en insecticiden in diverse gewassen . Maar ook in combinatie met ITCAN in uien. PROLONG XP verbetert bedekking, opname, vermindert drift en middelen zijn kort na toepassing regenvast.

Dosering

PROLONG XP toepassen in een dosering van standaard 75 - 100 ml per 100 l water. Bij veel bladmassa is een uitloop
naar 100‐150 ml per 100 l water echter ook geen probleem of wanneer een gewas net is beregend.

Gevoeligheid gewassen:
Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden, is het onmogelijk de gewasveiligheid
voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een
cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/ toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandig-heden om verantwoordelijkheid voor gewasveiligheid te kunnen nemen.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

  • PROLONG XP toevoegen tijdens het vullen van de tank met water.
  • Laat het roermechanisme in werking.
  • Gewasbeschermingsmiddelen altijd als laatste aan de tankinhoud toevoegen indien gemengd verspoten wordt.
  • Onmiddellijk na gereedmaken spuitvloeistof toepassen, terwijl de roerinrichting ingeschakeld blijft.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.