Adjuvants

Plantolie HF

Plantolie HF kan als hulpstof worden ingezet in combinatie met voornamelijk herbiciden en fungiciden in diverse teelten, o.a.: boomkwekerij‐, sierteelt‐, vaste planten teelt en klein‐
fruit (hard‐ en zachtfruit), mais, suikerbieten.

Tevens kan het toevoegen van Plantolie HF bijdragen aan
het verminderen van drift.

Dosering

•100 ml / 100 l water i.c.m. met fungiciden.
• 0,5 – 1 l/ha i.c.m. herbiciden.

Opslag: Vorstvrij, goed gesloten in orginele verpakking bewaren.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.