Adjuvants

Easi Mix

De werking van alkalische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen wordt belemmert, indien deze worden opgelost in hard of verontreinigd water met onopgeloste resten Calcium, Magnesium, Bi‐carbonaten, etc. Onder dergelijke omstandigheden vindt versnelde hydrolyse plaats. Dit resulteert in slechtere werking door verlies aan actieve stof vooral bij meervoudige menging van middelen.

EASI‐MIX bevat:

 • een complex van zuren om de pH en hydrolyse te verlagen.
 • een lange keten van polymeren om het water zachter te maken.
 • afzonderlijke hulpstoffen om de kationsche verontreinigingen te isoleren en het mengen met andere producten in de tank te verbeteren.
 • uitvloeiers en hechters om de bedekking te versterken

Watertest m.b.v. de testflacon

 • Neem 1 liter van het te gebruiken water.
 • Voeg 1 afgemeten hoeveelheid (0,5 ml = 1 pompslag) EASI‐MIX toe aan het water om een bepaalde kleurverandering te krijgen.
 • Ga door met het toevoegen van de afgemeten hoeveelheid
  (0,5 ml) EASI‐MIX tot het watermonster de gewenste kleur heeft gekregen.
 • Bij pH 5,0 en hoger wordt het water blauw.
 • Bij pH 4,9 en lager zal de kleur veranderen in groen.
 • Bij pH 4,3 en lager zal de kleur veranderen in geel.

Dosering

Elke 0,5 ml EASI‐MIX toegevoegd aan 1 liter proefmonster is gelijk aan 250 ml toevoegen aan 1.000 liter water in de spuittank.

N.B. Onderzoek de pH van het water regelmatig aangezien dit dikwijls kan veranderen. Voeg altijd eerst EASI‐MIX toe in de tank voordat gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden toegevoegd.

Veiligheid & downloads

 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
 • Was handen voor het eten en na het werk.
 • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.