Adjuvants

Drop-Kick

DROP-KICK is een organische uitvloeier op silicone basis. DROP-KICK is speciaal gemaakt als uitvloeier voor de land- en tuinbouw voor het bevochtigen van moeilijk te bevochtigen oppervlakten. Speciaal kan hierbij worden gedacht aan een bladoppervlak met een dikke waslaag of het bevochten van moeilijk te bereiken insecten. In de sierteelt wordt DROP-KICK aanbevolen om het zichtbaar residu op het bladoppervlak te verminderen alsmede een snellere droging van het gewas te verkrijgen.

Gebruiksaanwijzing
DROP‐KICK kan ingezet worden voor het verbeteren van de werking van herbiciden, systemische fungiciden, systemische insecticiden en groeiregulatoren. DROP‐KICK kan worden gebruikt indien een zeer goede uitvloeiing van de spuitvloeistof gewenst is. Door toevoeging van DROP‐KICK aan de tank‐mix, vloeit de spuitvloeistof op een dusdanige manier over het blad, zodat ook bij moeilijk te bereiken plaatsen toch een optimale bedekking wordt verkregen. 

Dosering

Algemeen

 Tot 400 liter water per ha:
0,025 ‐ 0,05%
(25‐50 ml/100 l water).
Bij gebruik van méér dan
400 l water per ha: 0,01 ‐ 0,02%
(10 ‐ 20 ml/100 l water).
Maximaal 200 ml Drop‐Kick per ha.

Spruitkool

0,025% (25 ml/100 l water)
met een maximum van 100 ml
bij 400 liter water.

Appel en peer

Bij de schimmelbestrijding
0,025‐0,05 % (25‐50 ml per 100
liter water) met een maxi
mum van 200 ml per ha.
Bij de insectenbestrijding 0,01‐0,02 % (10‐20 ml per
100 l water) met een
maximum van 200 ml per ha.

Sierteelt

0,01‐0,02 % (10 – 20 ml per
100 liter water) met een
maximum van 200 ml
per 10.000 m2
 

 
 
 
 

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Vul de tank voor ¾ van de gewenste waterhoeveelheid en voeg als eerste DROP‐KICK toe. Vervolgens kunnen de gewasbeschermingsmiddel(en) worden toegevoegd terwijl het mengmechanisme in werking blijft. Vul de tank aan tot de totaal benodigde hoeveelheid water. Houdt het roermechanisme in werking totdat de totale waterhoeveelheid is verspoten. Na het gebruik van DROP‐KICK uw apparatuur goed reinigen. Bij het reinigen wordt het gebruik van een speciaal tankreinigingsmiddel aanbevolen. DROP-KICK is mengbaar met welhaast alle gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen. Bij twijfel is het raadzaam een proefbespuiting uit te voeren of contact op te nemen met uw dealer.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.