Missie en visie

Holland Fyto is een nauw samenwerkende groep van gelijkgestemde, door kennis gedreven toeleveranciers. We gaan de koers wat verleggen met een nieuwe strategie van ‘vergroening’. Het nieuwe Holland Fyto staat en gaat daarmee voor rentabiliteit, kwaliteit en duurzaamheid. Het streven en de ambitie daarbij is dat een GEZONDE BODEM en een VITALE PLANT resulteren in een RENDERENDE OOGST.

  • De BASIS voor een RENDABELE OOGST is een OPTIMAAL EINDPRODUCT zonder ziek en zeer
  • De BASIS voor een OPTIMAAL EINDPRODUCT is een VITAAL en van nature sterk GEWAS
  • De BASIS voor een VITAAL GEWAS is een GEZONDE BODEM die in evenwicht is
Gezonde Bodem - Vitale Plant - Renderende Oogst

De nieuwe MISSIE, VISIE en STRATEGIE zijn de leidraad voor al onze activiteiten:


MISSIE

Holland Fyto is een nauw samenwerkende groep van gelijkgestemde, door kennis gedreven toeleveranciers. We bedenken, ontwikkelen en bieden markt- en klantgerichte kwalitatief hoogwaardige en duurzame oplossingen voor telers. Dit resulteert in bodem- en gewasgezondheid met rendement.

VISIE

We willen het toonaangevende bedrijf zijn op het gebied van geïntegreerde teeltsystemen, gebaseerd op duurzame oplossingen en gericht op een gezonde bodem, een vitaal gewas en een renderende oogst.

STRATEGIE

Onze werkwijze steunt op 5 strategische pijlers:

  • GROEN: Groen denken en handelen
  • PRODUCT: Scherp inkopen en uitbreiden product portfolio
  • SAMEN: Samenwerking onderling en met de keten
  • KENNIS: Kennis vermenigvuldigen en delen (is kracht)
  • COMMUNICATIE: Intern & extern roeptoeteren

Kwaliteit beweegt ons!

© Holland Fyto U.A. Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord, Tel +31 (0)527 63 15 00