Onze kwaliteiten

Alle bij Holland Fyto aangesloten bedrijven werken regionaal. Dit betekent dat er veel kennis is van de regio en de daar geteelde gewassen. Het is en blijft echter belangrijk om naar ontwikkelingen buiten de eigen regio te kijken. Veel kunnen we van elkaar leren. Daarom gebruiken de bedrijven die zijn aangesloten bij Holland Fyto, de onderlinge contacten met elkaar om kennis uit te wisselen en over te dragen. Voor u als klant heeft dit als voordeel dat ook u kunt putten uit de kennis van een landelijk netwerk. Het nog verder optimaliseren van teelten en activiteiten wordt zo mogelijk.

Gericht onderzoek

Door onderzoek kan ook op regionaal niveau ervaring worden opgedaan met nieuwe producten en middelen. Holland Fyto ziet onderzoek dan ook als een belangrijke voorwaarde om gerichte keuzes te kunnen maken. Onder verantwoordelijkheid van Holland Fyto en de aangesloten leden worden daarom jaarlijks diverse proeven in de praktijk uitgevoerd. Soms in samenwerking met producenten van gewasbeschermings-middelen of zaden, in andere gevallen volledig onder eigen regie. Met de resultaten uit dit onderzoek is de adviseur die uw bedrijf bezoekt, in staat tot nog beter advies.

Samenwerken

De aangesloten leden van Holland Fyto hebben de keuze gemaakt om op een aantal terreinen samen te werken. Deze samenwerking leidt tot belangrijke schaalvoordelen op het gebied van onder andere kennisontwikkeling en logistiek. Met elkaar zijn we dus nog beter in staat om ons advies en onze service op een zo hoog mogelijk niveau aan te bieden.

Lokaal betrokken

Holland Fyto is weliswaar een landelijke organisatie; de aangesloten leden zijn overwegend regionaal actief. Voordeel van deze vorm van organisatie is de grote lokale betrokkenheid. En dat is van wezenlijk belang. Want adviseurs zijn altijd bekend met de regionale bedrijven, werkwijzen en mensen. Tevens zijn de lijnen in zowel advisering, als in levering van de producten kort. Door het vinden van samenwerking binnen Holland Fyto is en blijft een sterke aanwezigheid in iedere regio mogelijk en kunt u blijven rekenen op een leverancier die er is voor u.

Volledig in informatie

Agrarische ondernemers willen beschikken over de meest actuele informatie. Holland Fyto speelt een belangrijke rol in die informatievoorziening. Kennisuitwisseling, contacten met fabrikanten van middelen en onderzoek worden vertaald naar de beste oplossingen. Bedrijven aangesloten bij Holland Fyto maken bij de informatievoorziening gebruik van onder meer internet, nieuwsbrieven en mailings. Vanzelfsprekend is en blijft de adviseur een centrale plaats innemen in de een-op-een communicatie met 'de klant'.

Sterk in logistiek

Het weer (temperatuur, rlv, wind) bepaalt vaak de agenda's van mensen die werken in de agrarische sector. En nooit is het verloop van een (groei)seizoen van tevoren te voorspellen. Pieken in het werk en voortdurend veranderende situaties en omstandigheden: het vraagt veel van de mensen die werken binnen de land- en tuinbouw. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen, moeten inkoop en transport, maar ook voldoende capaciteit in voorlichting en advies goed zijn geregeld. Door samen te werken binnen Holland Fyto kan dat.

Kwaliteit beweegt ons!

© Holland Fyto U.A. Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord, Tel +31 (0)527 63 15 00